• ขอแสดงความยินดี! เว็บไซต์ของคุณถูกสร้างแล้ว
 • คุณสามารถทำการอัพโหลดไพล์ไพล์เว็บไซต์ของคุณออกจากระบบได้ทันที หน้าหลักนี้ถูกสร้าง
 • ขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำการแนะนำ และ อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ในการใช้งานอย่างคร่าว ๆ
 • ไดเรคทอรี่หลัก
 • ในการอัพโหลดข้อมูลสู่เซิร์ฟเวอร์จะพบ
 • แฟ้มข้อมูลต่างๆ มากมายที่ถูกสร้างขึ้น
 • โดยระบบ แฟ้มที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์คือ
 • » public_html
 • การบริหารและจัดการเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ในเครือของไทยดีโฮสทุกเว็บไซต์ จะได้รับการบริการ และจัดการเว็บไซต์ด้วยตน
 • เอง ผ่านระบบจัดการเว็บไซต์ที่เป็นสากลเทียบเท่าโฮสติ้งเช่าทั่วๆ ไปโดยไม่เสียค่าบริการ
 • ในการใช้งานระบบดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าว คือ
 • » DirectAdmin Control Panel
Web Hosting Information
Root Directory
/domains//public_html
Direct Admin Login
http://:2222
phpMyAdmin Login
http:///phpmyadmin
Mail(s)Server Login
http:///roundcube
FTP Access Login
ftp.
POP3/SMTP URL
mail.
Name Server 1,2
ns3.thaidhost.com ns4.thaidhost.com
Name Server IP